Telefoniczna rejestracja wizyt

null

Usunięcie szwów

to ostatni etap leczenia rany. Po zabiegu szycia rany to lekarz określa, kiedy należy zgłosić się, by ściągnąć nici. Zabieg jest szybki i bezbolesny.

O terminie usunięcia szwów decyduje lekarz. Data usunięcia szwów zależy od rodzaju zabiegu, głębokości zranienia oraz przebiegu procesu leczenia. W przypadku jeśli szwy były zakładane w miejscu innym niż miejsce zamieszkania (np. podczas delegacji lub wyjazdu), szwy można usunąć w innej przychodni lub w gabinecie prywatnym, ale warto mieć przy sobie dokumentację medyczną.

Aby usunąć szwy w wyznaczonym terminie należy zgłosić się do poradni chirurgicznej. Po okresie regeneracji lekarz ocenia stan hospitalizacji oraz to, czy rana kwalifikuje się do usunięcia szwów. Zabieg jest bezbolesny i szybki – w zależności od ilości założonych szwów trwa od kilku do kilkunastu minut. Po usunięciu szwów nie jest konieczny opatrunek.

Zabieg usunięcia szwów może wykonać lekarz w przychodni chirurgicznej, lekarz rodzinny, a także wyspecjalizowana pielęgniarka. Zdecydowanie odradzamy, aby pacjent usuwał szwy na własną rękę – brak wiedzy w ocenie stanu zagojenia oraz nieodpowiednie usuwanie szwów mogą doprowadzić do powikłań i zakażenia rany.