Telefoniczna rejestracja wizyt

null

Chirurgiczne opracowanie rany

Uszkodzenie ciągłości skóry, czyli zranienie, niesie ze sobą ryzyko powikłań. Najczęściej dochodzi do zakażeń wywołanych przez drobnoustroje, a nieodpowiednie leczenie wydłuża gojenie. Na bolesne i trudno gojące się rany polecany jest zabieg chirurgicznego opracowania rany.

Celem chirurgicznego opracowanie ran jest dokładne oczyszczenie, a następnie przywrócenie ukrwienia, które sprzyja gojeniu się tkanek. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. 

Gojenie przebiega pomyślnie pod warunkiem, że z rany zostały usunięte wszelkie ciała obce, drobnoustroje, martwe tkanki, które powodują zakażenia i wydłużają proces leczenia. W przypadku zaniedbania – kiedy rana nie została wystarczająco dokładnie oczyszczona – może dojść do powikłań:

  • zakażenia tężcem,
  • opóźnionego gojenie się ran w połączeniu z miejscową infekcją, a nawet martwicą tkanek,
  • zakażenia laseczkami zgorzeli gazowej – beztlenowe laseczki zgorzeli gazowej są rozpowszechnione w środowisku naturalnym tj. gleba, woda, zwierzęta. Toksyny niszczą zdrowe tkanki, następnie fermentują, w wyniku czego pod skórą gromadzi się gaz gnilny. Zakażenie laseczkami zgorzeli gazowej niesie realne zagrożenie dla życia pacjenta. 

Chirurgiczne opracowanie ran zmniejsza ryzyko zakażenia rany oraz sąsiadujących tkanek, a czas gojenia jest wyraźnie krótszy. To zabieg stosowany szczególnie w przypadku:

  • zanieczyszczonych ran,
  • ran szarpanych
  • zakażenia toksynami lub drobnoustrojami,
  • martwicy tkanek.

Chirurgiczne opracowanie rany – sposób na zdrowe gojenie się ran

Gdzie przeprowadzamy chirurgiczne opracowanie rany?